d’Art Space là một Không Gian Giáo Dục  về Nghệ Thuật. Sứ mệnh của chúng tôi chỉ đơn giản là tạo ra một môi trường học tập nghệ thuật chuyên nghiệp, đầy tính giáo dục và đề cao đạo đức cũng như xây dựng mối quan hệ: Thầy- Trò- Phụ Huynh.

Học viên theo học nghệ thuật tại d’Art Space được kiểm tra đầu vào và căn cứ vào năng lực tư duy, kỹ năng hiện tại để được các giảng viên lên giáo án phù hợp cho riêng học viên. Việc học của học viên d’Art bám sát vào giáo án được bổ xung, điều chỉnh theo từng giai đoạn. Các phụ huynh cũng như học viên được theo dõi sự tiến bộ của con trẻ qua từng buổi học.

Lớp học ở d’Art Space không dạy theo khóa, các bạn học viên mới đăng ký và đến học theo thời khóa biểu. Học nghệ thuật ở d’Art theo phương pháp thầy cô kèm riêng từng bạn.

Học phí ở d’Art Space được thu theo từng tháng theo số buổi học thực tế trong tháng của từng học viên.