LỊCH HỌC TẠI D’ART SPACE

I. Cơ sở lớp vẽ Phạm Ngọc Thạch:

Sáng:

Thứ 2,4,6,7 và chủ nhật

Thời gian học: 08h15 đến 11h15

Chiều:

Thứ 2,4,6,7 và chủ nhật

Thời gian học: 14h00 đến 17h00

Tối:

thứ 4 và thứ 6

Thời gian học: 18h45 đến 21h30

II. Cơ sở Chùa Láng

Sáng

Thứ 3,5,7 và Chủ Nhật

Chiều:

Thứ 3,5,7 và Chủ Nhật

Thời gian từ 14h00 đến 17h00

Các phụ huynh và học viên xem lịch học và cần tư vấn xin gọi số điện thoại 0906 09 5889 của trung tâm để được phục vụ.

Xin cảm ơn!