4 bước để vẽ một bức tranh acrylic chuyên nghiệp ❤️ Học vẽ acrylic #04

4 bước để vẽ một bức tranh acrylic chuyên nghiệp ❤️ Học vẽ acrylic #04

Hình ảnh về 4 bước để vẽ một bức tranh acrylic chuyên nghiệp ❤️ Học vẽ acrylic #044 bước để vẽ tranh một bức tranh acrylic chuyên nghiệp
#artchannel #goartdo #stepbysteppainting #acrylicpaintingtutorial
❤️ Đăng ký Goart do art channel » » » http://bit.ly/2VgwnvC
❤️ Tham gia nhóm học miễn phí : https://bitlylink.com/fuBJ7
❤️ Web shop: https://goart.vn/
——————————————————————–
Các mục trong video 4 bước để vẽ acrylic
00:00 Bước 1 Chọn canvas
00:53 Bước 2 phủ gesso
03:10 Bước 3 Lớp vẽ màu + dung môi
05:40 Bước 4 bảo vệ tranh

❤️ Xem trọn bộ Goart do art channel:
» Cách phủ gesso để vẽ tranh: https://youtu.be/LJFRxW9-yJA
» Cách vẽ hoa lá: http://bit.ly/2TPtGVl
» Cách vẽ tranh phong cảnh: http://bit.ly/2JsAa80
———————————————————————–

❤️ Contact : Goart do art channel (Độ Phạm):
» Page: https://www.facebook.com/goartdo/
» Facebock: https://www.facebook.com/do.phamvan
» Instagram: https://www.instagram.com/goartdo/


Tag liên quan đến 4 bước để vẽ một bức tranh acrylic chuyên nghiệp ❤️ Học vẽ acrylic #04

học vẽ tranh,vẽ tranh acrylic,vẽ acrylic,học vẽ acrylic,vẽ acrylic đơn giản,acrylic,Các bước vẽ acrylic,các bước vẽ sơn acrylic,học vẽ acrylic cơ bản,vẽ một bức tranh,acrylic painting,4 bước vẽ tranh acrylic chuyên nghiệp,các bước vẽ tranh,art channel,học vẽ,acrylic painting tutorial,4 bước để vẽ một bức tranh acrylic chuyên nghiệp,các bước vẽ tranh chuyên nghiệp

Xem thêm các video khác tại hocvemythuat.net

  Tranh phong cảnh sơn thủy, Nhận dạy học vẽ tranh tường liên hệ: 0969033288

20 Comments

 1. Real is not Real, Real is TaeKook 06/22/2021
 2. Hdd Bdjd 06/22/2021
 3. Bá Lương 06/22/2021
 4. Thai Duong 06/22/2021
 5. Sona Dung 06/22/2021
 6. Trương Tiên 06/22/2021
 7. QUỲNH LÊ 06/22/2021
 8. Toán Nguyễn 06/22/2021
 9. Trung Hiếu Nguyễn Đặng 06/22/2021
 10. Anhanh Trinh 06/22/2021
 11. Nguyen Thi Thu Hang 06/22/2021
 12. 5A Art Channel 06/22/2021
 13. Nguyet Minh 06/22/2021
 14. TV Grena SMILER 06/22/2021
 15. Tai Dinh 06/22/2021
 16. NGOC NHI DO 06/22/2021
 17. thanh nguyen duy 06/22/2021
 18. Ngũ cốc Phương Uyên 06/22/2021
 19. tue nguyen dinh 06/22/2021
 20. Hà Thị Luyến 06/22/2021

Leave a Reply