How to draw Lips by Huta chan, Art Drawing

How to draw Lips by Huta chan, Art Drawing

Hình ảnh về How to draw Lips by Huta chan, Art Drawing

How to draw Lips by Huta chan, Art Drawing

FOLLOW ME:
https://www.instagram.com/hutachan96/?hl=en
https://www.facebook.com/hutachan96/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/hutamouse96
———————————————————————————————
TOOLS:
Potentate A5 Sketchbook Notepad
Pentel Graphgear 500 Mechanical Pencil 0.5mm 2B
Koh-I-Noor Graphite Pencil 6B
———————————————————————————————
Style: Semi Realistic
I hope you like it and please share and leave your comments.
Official channel! Don’t reup!
Thanks for watching!
#hutaChan #artDrawing #semiRealisticStyle #AnimeStyle #mangaStyle #hutaChan96 #drawnose


Tag liên quan đến How to draw Lips by Huta chan, Art Drawing

học vẽ chân dung,art Drawing,Beautiful Anime,Anime Drawing,Huta chan,Easy Anime Draw,semi realistic style,vẽ Chì,màu nước,cách vẽ Môi đẹp,vẽ miệng,cách vẽ miệng anime,huta chan,draw,how to draw,hướng dẫn vẽ môi,drawing,lips,chan,huta,Noor Graphite Pencil 6B,Official channel,Style,Semi Realistic,Mechanical Pencil,comments,môi đẹp,môi xinh,Vietnamese Ethnic Girl,zodiac,watercolor,thenandnow,redrawing,artwork,then Now,then and now,huta art,hutachan,Sagittarius

Xem thêm các video khác tại hocvemythuat.net

29 Comments

 1. Quân Nguyen 07/22/2021
 2. Sany Channel 07/22/2021
 3. Sally 07/22/2021
 4. Mona Anom 07/22/2021
 5. oanh hoang 07/22/2021
 6. Fuu Huỳnh 07/22/2021
 7. Fuu Huỳnh 07/22/2021
 8. Tin Siu 07/22/2021
 9. lâm Bui 07/22/2021
 10. phong Tang 07/22/2021
 11. Thủy Trần Thị 07/22/2021
 12. liliki mobi 07/22/2021
 13. liliki mobi 07/22/2021
 14. Xuan Trinh Nguyen 07/22/2021
 15. Văn Quang Lộc 07/22/2021
 16. Chau Vu 07/22/2021
 17. Linh gacha life 07/22/2021
 18. Girls_chan 07/22/2021
 19. BỰC À NHEN! 07/22/2021
 20. Hiep Vu 07/22/2021
 21. Quân Trần 07/22/2021
 22. Lan Huong 07/22/2021
 23. Tiến Lâm 07/22/2021
 24. Hỏi chấm? 07/22/2021
 25. Jalene Shi 07/22/2021
 26. uyển Thiên Lý 07/22/2021

Leave a Reply