Kể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital art

Kể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital art

Kể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital art

Hình ảnh liên quan Kể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital artKể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital art, digital painting

Xem hướng dẫn vẽ digital painting ở đây https://www.youtube.com/watch?v=9kMyYDJGf9Y&list=PLyScpAwBV-o4okv6xh6q_Jm6gdNEo-O3R

FB Page vẽ: https://www.facebook.com/sontrinh.page/
FB cá nhân: https://www.facebook.com/sontrinh.ber/
Discord hội vẽ: https://discord.gg/85jTVKP

Contact: sontrinhart@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Music: Solstice (Copyright and Royalty Free) https://youtu.be/5yRIt5yS36s


Tag liên quan đến Kể chuyện ngày tôi mới học vẽ digital art

học vẽ online,ber box,digital art,digital painting,tutorial,hướng dẫn,hướng dẫn vẽ,vẽ digital

Xem thêm các video khác tại hocvemythuat.net

23 Comments

 1. Hoàng Nguyễn 06/06/2021
 2. Duyên Nguyễn 06/06/2021
 3. Anh Lan 06/06/2021
 4. Dương Nguyễn 06/06/2021
 5. Ri Ri 06/06/2021
 6. Bảo Châu 06/06/2021
 7. Mai Luu 06/06/2021
 8. Tuấn Mẫn Bin 06/06/2021
 9. Thiên Lang 06/06/2021
 10. Thiện Thanh 06/06/2021
 11. Phú Trần 06/06/2021
 12. Huỳnh EJ 06/06/2021
 13. tiểu nhị 06/06/2021
 14. B 06/06/2021
 15. Lem ïk 06/06/2021
 16. Longminh Do 06/06/2021
 17. Sói Cô Đơn 06/06/2021
 18. Sói Cô Đơn 06/06/2021
 19. Hoang Con 06/06/2021
 20. Sói Cô Đơn 06/06/2021
 21. Sói Cô Đơn 06/06/2021
 22. Sói Cô Đơn 06/06/2021

Leave a Reply