Lớp học vẽ sơn dầu cho người không chuyên

Xưởng vẽ d’Art Hà Nội mở lớp học vẽ sơn dầu cho người không chuyên.

Đối tượng đăng ký học: Những bạn đã qua cơ bản về hình họa và hiểu biết về hòa sắc

Địa điểm học: 1234

 

The post Lớp học vẽ sơn dầu cho người không chuyên appeared first on Học vẽ mỹ thuật cơ bản.

Leave a Reply